Maailman toimivimmaksi satamaksi

Helsingin Sataman vilkas vuosi 2018 päättyi rahtiliikenteen puolella uusiin ennätyslukemiin. Matkustajaliikenteessä laivamatkailijoiden määrä jäi hieman edellisestä ennätysvuodesta, mutta asema Euroopan vilkkaimpana ulkomaanliikenteen matkustajasatamana säilyi.

Jälleen saimme nähdä, kuinka Helsingin sataman kautta kulkeva liikenne indikoi koko Suomen talouden suuntaa. Jo vuoden toisella neljänneksellä tavaraliikenteen määrät jäivät hieman odotuksia alemmalle tasolle. Nyt myös yleiset ennusteet näyttävät Suomen taloudelle hyvin maltillisia lukuja.

Tästä huolimatta Helsingin Sataman vuotta 2018 sävytti yhtiön tulevien vuosien kasvustrategian sekä sen kärkihankkeiden määrittely. Visioksemme nostimme tavoitteen tulla maailman toimivimmaksi satamaksi. Se antaa suuntaa tekemiselle ja on innostava niin henkilöstölle kuin kumppaneille, joiden kanssa työtä tehdään.

Keskitymme toimimaan tehokkaasti ja käyttämään resurssejamme tuloksellisesti. Edistämme sujuvia liikenneyhteyksiä sekä logistiikkaratkaisuja. Kestävä kehitys korostuu toiminnassamme, mutta myös asiakastyytyväisyys ja se, millainen kokemus satamasta muodostuu matkustajille. Uuden tekniikan ja digitalisaation tarjoamista ratkaisuista etsitään hyötyjä läpi linjan. Katse on tiukasti toiminnan kehittämisessä ja uusien tulovirtojen löytämisessä tuleville vuosille.

Strategian myötä olemme myös muokanneet organisaatiotamme ja yhtiön johtoa vastaamaan tavoitteitamme. Matkustajaliiketoiminnasta vastaava Sari Nevanlinna ja henkilöstöjohtaja Anu Ennelin tulevat omalta osaltaan tiiviisti viemään Helsingin Satamaa kohti uusia tavoitteitamme. Lisäksi satamapalvelulain tuomien muutosten takia päätimme yhtiöittää alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelut Etelä-Suomen Satamapalvelu –tytäryhtiöön vuoden 2019 alusta alkaen.

Vuoden aikana kasvanut liikenne poiki myös haasteita Helsingin keskustan satamien liikenneyhteyksissä – ennen kaikkea Jätkäsaaressa, minne sataman viereen rakentuu uutta kaupunkia. Helsingin Satama haluaa olla toimiva osa kaupunkia ja hyvä naapuri lähialueen asukkaille. Samaan aikaan haluamme turvata vilkkaan laivaliikenteen tuomat hyödyt niin asiakkaillemme, Helsingin kaupungille kuin koko Suomelle. Sataman näkökulmasta maaliikenteen kaikissa muodoissaan täytyy olla sujuvaa satamaan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä. Nykyiselle liikennemäärällekin tarvitaan konkreettisia infraratkaisuja katuverkkoon niin sataman kuin muunkin liikenteen sujuvoittamiseksi. Tätä työtä jatkamme vuonna 2019 tiivisti Helsingin kaupungin kanssa.

Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta kuuluu asiakkaillemme, omalle henkilökunnallemme, ja yhteistyökumppaneillemme. Kulunut vuosi oli minulle ensimmäinen Helsingin Sataman johdossa. Vuosi on ollut hyvin työn täyteinen kun normaalin liiketoiminnan rinnalla on samaan aikaan työstetty Helsingin Sataman suuntaviivoja tulevaisuuteen strategiatyössä. Nyt koordinaatit ovat selvät ja tästä on hyvä jatkaa konkreettisella tekemisellä määrätietoisesti kohti visiotamme: ”Maailman toimivin satama”.

Ville Haapasaari
toimitusjohtaja