Satama varautuu entistä suurempiin aluksiin

Erittäin vilkasliikenteisen vuoden aikana Vuosaaren satamassa jatkettiin varautumista entistä suurempien alusten tuloon ja kehitettiin satamainfraa suunnitellusti. Keskustasatamissa rekkaliikenne erityisesti Viron suuntaan kasvoi. Liikenteen kasvua päätettiin ohjata jatkossa dynaamisella hinnoittelulla ruuhkapiikeistä rauhallisempiin ajankohtiin ja Vuosaaren satamaan.

Helsingin Satama otti maaliskuun alussa käyttöön uuden kiinteistöjohtamisen ohjelmiston Granlund Managerin, joka automatisoi ja tehostaa satamainfran ylläpitoa sekä tukee mm. energiankäytön optimointia ja raportointia.

Vuosaaren sataman logistiikka-alue S:llä Nurminen Logisticsin ja Gustav Pauligin välissä sijaitseva reilun 3 hehtaarin alue palautui Helsingin Sataman hallintaan kesällä 2018. Alue muokattiin yksikköliikenteen tarpeisiin kenttätilaksi. Alkuvaiheessa se palveli mm. tyhjien konttien varastointialueena.

Marraskuussa Tulli keskitti toimintojaan Vuosaaren satamassa Helsingin Sataman omistamiin V6 ja V7 rakennuksiin. Sataman tiloihin teettämät remontit valmistuivat lokakuussa.

2018 oli Metsä Groupin Äänekosken tehtaan selluviennin ensimmäinen täysi vuosi Vuosaaren satamassa.

Loppuvuonna satamaoperaattori M.Rauanheimo aloitti uuden terminaalin rakentamisen Vuosaaren satamaan. Kerrosneliöiltään 4210 kokoinen terminaali otettiin käyttöön helmikuussa 2019. Se sijaitsee Rauanheimon ensimmäisen terminaalin vieressä ja on tarkoitettu mm. sahatavaran käsittelyyn.

Korkein hallinto-oikeus antoi lopullisen päätöksensä kesällä, jonka mukaan Helsingin Satama maksoi korvauksia Vuosaaren sataman rakennusaikaisten haittojen takia.  Päätös vastasi pääosin Helsingin Sataman arviota ja korvaukset maksettiin vuoden 2019 alkuun mennessä.

Satama neuvotteli Ruokaviraston kanssa satamaa palvelevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman siirtämistä Malminkartanosta Vuosaaren sataman porttialueelle. Asemalla valvotaan, että EU:n ulkopuolelta tuotavat eläimet ja eläinperäiset tuotteet täyttävät tuonnin ehdot. Satama aloittanee uusien tilojen rakennuttamisen keväällä 2019.

Varautumista alusten koon kasvuun

Myös rahtiliikenteessä aluskoot kasvavat. Esimerkiksi Finnlinesin 30 metrillä jatketut Breeze-luokan roro-alukset alkoivat käydä myös Vuosaaren satamassa alkukesästä 2018 alkaen.

Helsingin Satama rakensi loppuvuodesta Vuosaaren sataman D-laiturille 30 metriä lisää nosturikiskopalkkeja. Ne tulevat satamaoperaattori Multi-Link Terminalsin tilaaman uuden nosturin käyttöön keväällä 2019. Uuden nosturin avulla pystytään käsittelemään entistä suurempia aluksia.

Entistä pidempien alusten kiinnittäminen edellyttää riittävän pitkää tukirakennetta, johon alus voi tukeutua laiturissa ollessaan. Helsingin Satama haki aluehallintovirastolta lupaa Vuosaaren sataman pistolaiturien GP1- ja GP2-tihtaalirakenteiden jatkamiseen 57,5 ja 45,0 metrillä. Aluehallintoviraston lupaa odotetaan vuoden 2019 aikana.

AP-pistolaiturin rakentamisen lupamääräyksiin satamalle myönnettiin viiden vuoden jatkoaika, minkä kuluessa laituria voidaan pidentää korkeintaan 40 metrillä. Laiturin pidentäminen on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana.

Vuosaaren satama ja Väylävirasto ovat yhdessä hakeneet aluehallintovirastolta lupaa syventää satamaan johtavaa meriväylää 11 metristä 13 metriin. Myönteinen päätös vesiluvasta saatiin kesäkuussa 2017, mutta siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Päätöstä odotetaan vuoden 2019 alussa.  Väylänsyvennyshankkeelle on myönnetty EU-tukea yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Raskaan liikenteen kasvua ohjataan Vuosaareen

Rahdin määrät keskustasatamissa kasvoivat vuonna 2018. Erityisesti tavaraliikenne Viron suuntaan oli vilkasta. Sataman maaliikenteen ruuhkapiikit ovat kuitenkin haaste varsinkin Jätkäsaaren vasta rakenteilla olevalla alueella. Tästä syystä Helsingin Satama päätti ottaa vuonna 2019 käyttöön dynaamisen, vuorokauden vilkkaimpiin aikoihin perustuvan hinnoittelun. Sen tavoitteena on ohjata liikenteen kasvua Länsi- ja Eteläsataman ruuhka-ajoista hiljaisempiin hetkiin sekä Vuosaaren satamaan.

Länsisatamassa otettiin marraskuussa käyttöön uusi ”just-in-time” -lähtöselvitys raskaalle liikenteelle. Rekat ja kuorma-autot otetaan sataman laiturialueelle odottamaan laivaan ajoa vasta noin 2–3 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitys tehdään ajoneuvosta käsin, mikä nopeuttaa tapahtumaa ja vähentää odotusalueen tarvetta sataman läheisyydessä.

Loviisan satamassa kehitettiin viljavarastoja

Helsingin Sataman tytäryhtiön, mekaaniseen metsäteollisuuteen ja irtolasteihin erikoistuneen Loviisan Sataman liiketoimintaympäristö kehittyi edelleen positiivisesti. Esimerkiksi Suomen Viljava Oy jatkoi Loviisan sataman alueella sijaitsevien viljavarastojensa sekä vastaanottolaitteistojensa merkittävää kehittämisinvestointia.