Rahtiennätys!

Helsingin sataman kautta kuljetettiin vuonna 2018 ennätysmäärä tavaraa, vaikka kovin kasvu vuoden kuluessa taittuikin. Rahtia kulki yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia (+3,3 % verrattuna edelliseen vuoteen), mikä rikkoi edellisen ennätyksen vuodelta 2008.

Kokonaistavaraliikenteestä oli tuontia 7,3 miljoonaa tonnia (-0,1 %) ja vientiä 7,4 miljoonaa tonnia (+7,0 %). Vuoden ensimmäinen neljännes oli voimakkaan kasvun aikaa, jonka jälkeen kasvu hidastui.

Metsä Groupin Äänekosken tehtaan selluviennissä Vuosaaren sataman kautta oli ensimmäinen täysi vuosi, mikä myös näkyi rahtiennätyksessä.

Tallinnan suunnan rekoilla ja trailereilla kulkeva tavaraliikenne kasvoi. Sen määrä oli 4,2 miljoonaa tonnia (+5,5 %). Kesällä Rostockin liikennettä siirtyi pois Helsingistä, ja rahtiliikenne Saksan suuntaan laski edellisestä vuodesta 7,1 %.

Tavaraliikenne

Tonnia 2 016 2 017 2 018 Muutos% 18/17
Yksiköity tavara 10 565 000 11 885 000 12 012 000 1 %
   Tuonti 5 019 000 5 527 000 5 597 000 1 %
   Vienti 5 547 000 6 359 000 6 415 000 1 %
Bulkkitavaraliikenne * 829 000  2 117 000 2 517 000 19 %
Ulkomainen liikenne *  11 394 000 14 002 000 14 529 000 4 %
Rannikkoliikenne 227 000 244 000 185 000 -24 %
Kokonaistavaraliikenne * 11 621 000 14 246 000 14 714 000 3 %
Kontit, TEU 451 000 491 000 510 000 4 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 528 000 587 000 590 000 3 %

* Luku ei ole vertailukelpoinen seuraavien vuosien lukujen kanssa, koska siinä ei ole mukana Loviisan ja Kantvikin satamien liikennettä.

Yksikköliikenne

Helsingin Sataman kautta kulkee pääasiassa yksikköliikennettä, eli merikonteissa, kuorma-autoissa ja perävaunuissa kulkevaa rahtia. Suuri osa siitä on kulutustavaraa. Vuonna 2018 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 12,0 miljoonaa tonnia (+1,1 %). Yksiköidystä liikenteestä oli tuontia 5,6 miljoonaa tonnia (+1,3 %) ja vientiä 6,4 miljoonaa tonnia (+0,9 %).

Yksiköity tavaraliikenne 2018, TOP 3

Milj. tonnia
Viro 4,40
Saksa 3,72
Alankomaat 1,15

Helsingin Sataman osuus koko Suomen yksiköidystä tavaraliikenteestä (t) oli 11/2018 28,8 % (+0,3 %-yks.)

Konttiliikenteen kasvu oli alkuvuonna erittäin kiivasta, joskin kasvun tahti tasaantui vuoden mittaan. Kaikkiaan vuoden aikana konttiyksikköinä kulki 509 500 TEU*ta tavaraa (+3,7 %) joka oli kaikkein aikojen ennätys Helsingin satamassa. Tonneina määrä oli 4,0 miljoonaa.

Helsingin sataman kautta kulkevasta yksikköliikenteen tonnimäärästä 33,5 % kulki merikonteissa.

Kuorma-autoilla ja perävaunuilla kulki kaikkiaan 590 000 yksikköä (+2,8 %). Tonneina se oli  7,6 miljoonaa.

Kumipyöräliikenteen osuus Helsingin sataman kautta kulkeneesta yksikköliikenteestä oli 63,6 %.

Irtolastiliikenne

Helsingin Sataman kautta tuodaan irtolastina kivihiiltä Helen Oy:n tarpeisiin. Sen määrä oli hieman yli 1 000 000 tonnia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen noin 5 %.

Helsingin Satama hallinnoiman Kantvikin sataman kokonaistavaraliikenne oli 312 000 tonnia (+0,5 %). Kantvikin liikenne oli vahvasti tuontipainotteista. Tuonnin osuus oli 305 000 tonnia (+1,4 %) ja viennin 7 000 tonnia (-27,9 %).

Helsingin Sataman tytäryhtiön, Loviisan sataman kokonaistavaraliikenne vuonna 2018 oli 756 000 tonnia, mikä on +14 % edellisvuotta enemmän. Erityisesti vienti- ja transitomäärät kehittyivät positiivisesti, tuonti pysyi vakaalla tasolla. Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja, mutta kasvu oli suurinta kuitupuussa, jonka vienti yli 10-kertaistui edellisestä vuodesta.

Break bulk

Helsingin Sataman kautta kulki break bulkia kaikkiaan noin 590 000 tonnia. Suurin osa oli Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan selluvientiä.

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalan merikontti

Vuosaaren sataman liikenne

2016 2017 2018
Kontteja TEU 451 000 491 000 510 000
Trailereita ja rekkoja 201 000 230 000  224 000
Laivakäyntejä 2 036 2 075  2 100
 Matkustajia 183 000 188 000  187 000