Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma (M€) 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017
LIIKEVAIHTO 97 95
Valmistus omaan käyttöön 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 0 4
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat -13 -12
Palveluostot -9 -9
Henkilöstökulut -9 -9
Poistot -41 -41
Muut kulut -2 -3
LIIKEVOITTO 23 24
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -10 -10
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 13 14
Tuloverot -3 -3
TILIKAUDEN VOITTO 11 11
Tase (M€) 31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 111 129
Aineelliset hyödykkeet 304 312
Sijoitukset 5 4
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 102 94
Rahoitusarvopaperit 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 1 2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 523 541
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 100 100
SVOP 204 204
Edellisten tilikausien voitto 11 6
Tilikauden voitto 11 11
Poistoero 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 71 88
Pääomalaina 98 98
Lyhytaikainen 27 33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 523 541

 

Helsingin Satama Oy:n tuloslaskelma ja tase 2019 (pdf)