Liikevaihto kasvoi, tulos säilyi hyvänä

Helsingin sataman kautta kulkenut tavara- ja matkustajaliikenne jatkui vilkkaana vuonna 2018. Helsingin Satama Oy:n liikevaihto kasvoi maltillisesti ja tulos säilyi odotusten mukaisesti hyvällä tasolla.

Liikevaihto nousi 96,6 miljoonaan euroon, mikä on 2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna.  Liikevoittoa satama teki 23,0 miljoonaa euroa (-5 %) ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 13,5 miljoonaa euroa (-6 %).

Merkittävimmät tuloerät olivat tavaramaksut (32 MEUR), alusmaksut (21 MEUR) ja matkustajamaksut (23 MEUR).

Avainluvut

2018 2017 2016
Liikevaihto, Meur 96,6 95 89,7
Investoinnit, Meur 15,2 36,4 64,6
Taseen loppusumma, Meur 522,8 541,2 553,8
Liikevaihdon muutos, % 1,7 5,9 3,2
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa 640 601 561
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 4,4 * 4,0 2,9
Omavaraisuusaste, % 63,6 60,5 58,1

* Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Tulos yli tavoitellun tason

Helsingin Satama Oy:n tilikauden tulos verojen jälkeen oli 10,6 miljoonaa euroa (-6 %).

Käyttökulut 33,3 miljoonaa euroa olivat 1,8 % edellisvuotta pienemmät pääosin toiminnan tehostamisen ansiosta.

Helsingin Satama jakoi omistajalleen Helsingin kaupungille osinkoina puolet tilikauden tuloksestaan, eli yhteensä noin 5,3 miljoonaa euroa. Puolet voitosta jätettiin yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Tuottavuus parani edelleen

Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareita ovat tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilötyövuosi. Molemmilla mittareilla tuottavuus parani edelleen tavoitteiden mukaisesti.

Kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi oli 117,4 (+4 %).

Liikevaihto/henkilötyövuosi (1000 euroa) oli 640, mikä on 6 % parempi kuin edellisenä vuonna.

Investointeja Tallinnan suunnan yhteyksiin

Investointeihin käytetty rahamäärä oli edellisiä vuosia matalampi, 15,2 miljoonaa euroa (-58 %). Vuoden merkittävimmät investointikohteet olivat

  • Hernesaaren uusi, kansainvälistä risteilyliikennettä palveleva LHD-laituri, n. 4,6 MEUR
  • Vuonna 2017 avatun Länsiterminaali 2 viimeistelytyöt, n. 1,9 MEUR
  • Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n osakehankinta, n. 0,9 MEUR
  • Länsisataman uusi LJ8 sivuramppi, n. 0,7 MEUR

Helsingin Sataman investoinnit Länsisatamaan ja sen liikenteeseen tulevat jatkumaan tulevina vuosina. EU:n komissio myönsi lokakuussa Helsingin ja Tallinnan satamien, Helsingin kaupungin ja laivayhtiöiden Tallink, Viking Linen ja Eckerö Linen yhteiselle TWIN-PORT 3 hankkeelle yhteensä 21,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Suunniteltujen investointien kokonaiskustannukset ovat yhteensä 71,2 miljoonaa euroa. Helsingin Satama Oy:n osuus investoinneista on 24 miljoonaa euroa ja vastaavasti tuesta noin 8 miljoonaa euroa.

Lue lisää