Palvelua ja tehokasta toimivuutta

Vuonna 2018 rakennettiin entistä parempia edellytyksiä toimivimmalle satamalle ja sujuvalle matkustajaliikenteelle. Erityisesti toimintaa tehostettiin vilkkaassa Länsisatamassa, missä satama tulee jatkossa toimimaan entistä pienemmällä alueella. Myös matkustajamukavuuden eteen tehtiin paljon työtä.

Helsingin Satama rakennutti Länsisataman LJ8 lauttapaikalle uuden sivurampin, jota käyttää Eckerö Linen Finlandia.  Toukokuun alussa valmistunut ramppi on nopeuttanut henkilöauton kanssa matkustavien laivaan ajoa jopa 15 minuutilla. Rampin ansiosta laivaan myös mahtuu entistä enemmän ajoneuvoja kyytiin.

Toukokuun lopulla otettiin Länsiterminaali 2:lla käyttöön kaksivaiheinen lipuntarkastus, jossa matkaliput tarkastetaan sekä sisääntuloaulassa että laivaan noustaessa. Uusi käytäntö aikaisti matkustajien pääsyä lähtöaulaan nauttimaan terminaalin palveluista. Vaikka alusten lähdöt on porrastettu lähekkäin, lipuntarkastuksella varmistetaan, että matkustajat pääsevät oikeaan alukseen.

Länsisataman terminaali 1 ympäristön aluevalaistusta uusittiin syksyllä. Vanhoja valaisimia vaihdettiin energiatehokkaiksi LED-valaisimiksi ja lisävalaistusta asennettiin mm. matkustajasiltojen päälle. Uudella valaistuksella saavutetaan entistä parempi valovoima sekä pitkällä aikavälillä ympäristö- ja kustannussäästöjä.

Tehokasta toimintaa entistä pienemmällä alueella

Länsisatamaan toukokuussa valmistunut uusi sivuramppi nopeuttaa ajoneuvojen ajamista laivaan. Samalla matkustusmukavuus paranee.

Jätkäsaareen asuinalueen, liikenneyhteyksien ja palveluiden rakentamisen takia Länsisataman alueella oli edelleen käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Myös kaupungin tieverkon lukuisat tietyömaat ja niiden aikaansaamat ruuhkat heijastuivat satamaliikenteeseen, erityisesti Länsisatamassa. Helsingin Satama hakee sujuvia liikenneratkaisuja aktiivisesti yhdessä Helsingin kaupungin aluerakentamisen ja liikennesuunnittelun kanssa. Satama on myös vahvasti mukana kaupungin laajamittaisten liikennehankkeiden suunnittelussa ja selvitystyössä, esimerkiksi kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun mahdollisuuksien selvittämisessä.

Lokakuun puolivälissä Helsingin Satama luovutti Länsisatamassa Melkinlaiturin alueen Helsingin kaupungille asuntorakentamista varten. Satama tulee luopumaan lähitulevaisuudessa myös raskaan liiketeen odotusalueista ja henkilöautojen kenttäpysäköintialueista. Sujuva toiminta entistä pienemmällä alueella vaatii huipputehokkuutta ja erittäin hyvää yhteistyötä niin satamatoimijoiden, kaupungin kuin lähialueiden asukkaidenkin kanssa.

Ympäristövaikutuksia pienemmiksi

Helsingin Sataman linjaliikenteen aluksille myöntämä alennus vähensi ympäristövaikutuksia satama-alueilla. Alennuksen saamisen ehtona olivat toimenpiteet, jotka vähensivät ilmanpäästöjä, vaimensivat melua satamassa tai muuten paransivat alusten ympäristötehokkuutta. Kaikkiaan kahdeksalle alukselle myönnettiin alennusta lähes 148 000 euron edestä. Vaikka satamatoiminnan ympäristövaikutusten alentaminen on pitkä prosessi, jotkut toimenpiteet tuntuivat heti paikallisesti sataman ympäristön asukkaille esimerkiksi alentuneena melutasona.

Lue lisää ympäristöalennuksen vaikutuksista

Syksyllä ELY-keskus päätti pääosin hylätä ja jättää tutkimatta kahden Länsisataman lähialueen asukkaan hallintopakko-menettelyllä esitetyt vaatimukset, jotka koskivat mm. melutasoja Länsisataman lähialueilla.

Helsinki–Tallinna liikenneyhteyksien parantaminen jatkuu EU-tuella

Lokakuussa EU:n komissio myönsi Helsingin ja Tallinnan satamien, Helsingin kaupungin sekä Tallink-, Viking Line- ja Eckerö Line -laivayhtiöiden yhteiselle TWIN-PORT 3 -hankkeelle yhteensä 21,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Helsingin Sataman suunniteltujen Helsinki-Tallinna liikenneyhteyksiä sujuvoittavien investointien kustannukset ovat 24 miljoonaa euroa ja vastaavasti osuus EU-tuesta on noin 8 miljoonaa euroa.

Helsingin Sataman tukea saavia investointeja keskustan matkustajasatamissa tulevat lähivuosina olemaan mm. linja-autoliikenteen terminaalin rakentaminen Länsisatamaan, maasähkövalmiuksien parantaminen Länsisataman laitureilla, uuden sivurampin rakentaminen Katajanokan terminaalille sekä uusien automooring-laitteistojen hankinta Länsisatamaan.

Lue lisää

Painopisteenä matkustajapalvelut

Kesäkuussa Helsingin Sataman hallituksen hyväksymässä uudessa strategiassa yhdeksi yhtiön toiminnan painopisteeksi määriteltiin matkustuskokemuksen kehittäminen. Tulevien vuosien työ tulee perustumaan laivamatkustajien parempaan tuntemiseen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Digitaalisista ratkaisuista tullaan hakemaan hyötyjä myös tällä osa-alueella.