Helsinki risteilykohteena suositumpi kuin koskaan

Vuonna 2018 kansainvälisiä risteilymatkustajia vieraili Helsingissä enemmän kuin koskaan ennen. Kaikkiaan heitä saapui kaupunkiin lähes 520 000, mikä on noin 40 000 matkailijaa ja 8,5 % edellisvuotista enemmän.

Risteilyalusten käyntejä kertyi 285 kpl (+9,6 %), mikä on toiseksi korkein luku Helsingissä. Aluksien ja niiden matkustajakapasiteettien kasvu on myös kansainvälisessä risteilyliikenteessä vallitseva trendi.

Kiinnostava Itämeri

Itämeri on yhä suositumpi risteilyliikenteen kohdealue – yhden risteilyn aikana matkailija pääsee tutustumaan jopa 10 eri kohdemaahan. Perinteistä Välimerta tai Karibiaa viileämpi ilmasto ja vakaat poliittiset olot myös luovat hyvät puitteet matkailulle.

Helsinki on viidenneksi suosituin Itämeren risteilykohteista ja noin 80 % Itämeren risteilymatkustajista poikkesi myös täällä. Helsinki Suomen pääkaupunkina on vetovoimainen kohde. Yhä useammin risteilymatkustajat haluavat hetken kokea eri kohteita paikallisten näkökulmasta. Helsingissä kiinnostavat mm. monet eri kulttuurikohteet, mutta myös kaupunkikulttuuri: torit, kahvilat, paikallinen ruoka, arkkitehtuuri ja muotoilu.

Helsingin risteilyvieraista oli 25 % saksalaisia, 24 % pohjoisamerikkalaisia, 12 % brittejä, 5 % kanadalaisia, 4 % italialaisia ja 4 % espanjalaisia. Suuria muutoksia kansallisuuksissa ei edelliseen risteilykauteen ollut.

Risteilyelinkeino tuottaa Itämeren alueella kaikkiaan 1,5 miljardin euron taloudellisen vaikutuksen ja lähes 12 600 työpaikkaa. Kansainväliset risteilyvieraat vilkastuttavat osaltaan elinkeinoelämää myös Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Helsinki Marketingin tekemän rahankäyttötutkimuksen mukaan risteilyvieraat jättivät maahan vierailullaan n. 32 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Uusi risteilylaituri suurten alusten käyttöön

Syksyn lopulla Hernesaareen valmistui uusi, suuria risteilyaluksia palveleva LHD-laituri kahden vanhan laiturin tuntumaan. Uusi laituri otetaan viimeistelyjen jälkeen käyttöön 2019 toukokuun alussa. LHD korvaa Melkinlaiturin, jonka käyttö Länsisataman puolella päättyi vuoden 2018 risteilykauden jälkeen.

Risteilyalusten palvelun keskittäminen Hernesaareen mahdollistaa entistä tehokkaammat alus- ja matkustajapalvelut.