Merimatkustamisen suosio jatkuu

Helsingin sataman kautta kulki vuonna 2018 kaikkiaan 12,1 miljoonaa matkustajaa, missä on yhden prosentin lasku verrattuna edelliseen huippuvuoteen. Helsinki säilytti asemansa Euroopan vilkkaimpana ulkomaanliikenteen matkustajasatamana.

Säännöllisessä linjaliikenteessä matkustaneiden määrä oli 11,6 miljoonaa. Se laski 1,8 % edellisestä ennätysvilkkaasta vuodesta. Sitä selittää osaltaan Helsingin ja Tallinnan välisen pika-alusliikenteen puuttuminen sekä suomalaisten merimatkustusinnon väheneminen Viron kohonneen hintatason myötä.

Kansainvälisillä risteilyaluksilla Helsinkiin saapui kaikkiaan lähes 520 000 matkailijaa (+8,5 %).

Helsingin Sataman markkinaosuus Manner-Suomen merisatamien matkustajalinjaliikenteestä on 79,5 %.

Linjaliikenne 2016 2017 2018 muutos-% 18/17
Tukholma 2 340 000 2 335 000  2 286 000 -2,1 %
Tallinna 8 735 000 9 012 000  8 846 000  -1,8 %
Pietari 288 000 210 000  209 000  -0,5 %
Travemünde 142 000 148 000  151 000  1,7 %
Maarianhamina 40 000 43 000  44 000  3,4 %
Muut 20 000 28 000  22 000  -19,9 %
YHTEENSÄ 11 565 000 11 776 000 11 558 000 -1,8 %

Helsinki – Tallinna -reitti on suosituin

Lähes 77 % kaikista Helsingin satamaa käyttäneistä matkustajista kulki Helsingin ja Tallinnan välillä. Kaikkiaan reitillä kulki 8,8 miljoonaa matkustajaa, mikä on 1,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Reitin suosion arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, Suomen ja Viron pääkaupunkien yhtenäisen talousalueen kehittyessä. Helsingin ja Tallinnan kaupungit solmivat toukokuussa 2018 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on entisestään tiivistää kaksoiskaupunkikehitystä. Helsingin Länsisatama ja Tallinnan satama sekä niiden välillä kulkeva vilkas matkustaja-autolauttaliikenne muodostavat niin ihmisten kuin ulkomaankaupan kannalta elintärkeän liikenneyhteyden Suomenlahden yli. Esimerkiksi työskentelyn, vierailun ja opiskelun helpottuminen kaupunkien välillä tukee alueiden talouskehitystä. (Lähde: Helsingin Tietokeskuksen julkaisu: Helsinki–Tallinna. Kaksoiskaupunkikehityksen tarkastelua tilastotietojen valossa)

Muiden matkustussuuntien suosio vakaata

Tukholman ja Helsingin välillä matkustajia kulki 2,3 miljoonaa, mikä on 2,1 % edellisvuotta vähemmän. Reitin suosio on jo vuosia ollut melko vakaa.

Helsingin ja Pietarin välillä matkusti 210 000 henkilöä, määrä oli edellisvuoden tasolla (-0,5 %).

Reitillä Helsinki – Travemünde matkustajia kulki 151 000, mikä on 1,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Keskustan matkustajasatamien liikenne

2016 2017 2018
Matkustajia linjaliikenteessä 11 382 000 11 589 000  11 372 000
Matkustajia kansainvälisessä risteilyliikenteessä 408 900 478 000  518 000
Ajoneuvoja 1 758 000 1 838 000  1 982 000
Laivakäyntejä 6 389 6 438  5 519