Helsingin Satama Oy:n hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Hallitus 2019, Port of Helsinki

Helsingin Satama Oy:n hallitus vasemmalta lukien: Tuula Saxholm, Pekka Meronen, Ilpo Haaja, Ville Haapasaari, Matti Parpala, Matti Kyytsönen, Julia Ormio, Pilvi Torsti ja Mari Holopainen. Kuvasta puuttuu Antti Pankakoski.

Puheenjohtaja

Matti Parpala

Varapuheenjohtaja

Pilvi Torsti

Jäsenet

Ilpo Haaja, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Matti Kyytsönen, Julia Ormio, Antti Pankakoski ja Tuula Saxholm

Esittelijä

1.1.–31.3. talousjohtaja Pekka Meronen

1.4.–31.12. toimitusjohtaja Ville Haapasaari

Sihteeri

1.1.–31.3. viestintäpäällikkö Eeva Hietanen

1.4.–31.12. talous- ja ICT-johtaja Pekka Meronen