Kärkihankkeet kasvua vauhdittamaan

Helsingin Sataman hallitus hyväksyi kesäkuussa yhtiölle uuden lähivuosien strategian, joka tähtää kasvuun.  Visioksi asetettiin kunnianhimoinen ”Maailman toimivin satama”. Myös yhtiön tehtävää tarkennettiin: ”Luomme liikkuvuutta ja arvoa. Kestävästi.”

Kuusi lähivuosien kärkihanketta ovat

  • Satama toimivana osana kaupunkia
  • Saumaton matkustajakokemus
  • Innostuneet ja osaavat tekijät
  • Kannattava kasvu
  • Tehokkaat satamatoiminnot sekä
  • Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Helsingin Satamassa keskitytään entistä tiiviimmin matkustuskokemuksen ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Kustannustehokkuus, tehokas operointi sekä liikennejärjestelyjen ja logistiikan sujuvuus ovat merkittävässä roolissa. Myös kestävä kehitys korostuu. Kärkihankkeita suunniteltiin ja aloitettiin edistämään suunnitelmallisesti heti kesän jälkeen.

Myös Helsingin Sataman organisaatiota ja johtoa muokattiin vastaamaan uuden strategian tavoitteita. Aluspalvelu- ja kiinnitysliiketoiminta päätettiin eriyttää omaksi tytäryhtiökseen vuoden 2019 alusta. Henkilöstöhallintoa vahvistettiin, jotta vision ja kärkihankkeiden tekijöillä olisi työhönsä entistäkin paremmat mahdollisuudet.