Portti kasvuun

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan hyvinvointia ja elinkeinoelämää. Satamatoiminnalla on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.

Helsinki on yksi Euroopan vilkkaimmista matkustajasatamista. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Tallinnaan ja Tukholmaan. Vuonna 2018 Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 12,1 miljoonaa matkustajaa.

Helsingin Satama on myös Suomen ulkomaankaupan tärkeä yleissatama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2018 yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet.

Tutustu tarkemmin Helsingin Satamaan: www.portofhelsinki.fi